Održan sastanak o pripremi za potpisivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga

Održan sastanak o pripremi za potpisivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga

U uredu načelnice održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali općinska načelnica Nada Ćulap sa suradnicima, direktor Javnog poduzeća Ivan Šokčević sa suradnicima i terenski službenik MEG projekta Alen Robović. Na sastanku se razgovaralo o pripremi za potpisivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga između Općine Odžak i Javnog poduzeća Komunalac u sklopu realizacije MEG projekta. Ovaj Ugovor, kojim se definiraju prava i obveze Javnog poduzeća Komunalac i Općine Odžak kao osnivača poduzeća, prvi je korak i osnova za sve dalje aktivnosti u okviru projekta.

Cilj Ugovora je osiguranje uvjeta za trajno, kvalitetno, nesmetano i održivo pružanje javnih vodnih usluga kao djelatnosti od javnog društvenog interesa, koje se obavlja kao javna služba, kroz trajno održavanje, poboljšanje pouzdanosti i proširenje vodovoda, sa stalnom težnjom povećanje obuhvata korisnika na prostoru općine i stalno i kvalitetno pružanje usluge odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda kroz održavanje i poboljšanje kanalizacijske mreže, uz osiguranje uvjeta za očuvanje i zaštitu ekosustava i okoline.

Projekt općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) implementira se u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga financiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Europska unija u BiH kroz svoj IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480