Obrazovanje, sport, NVO

OBRAZOVANJE

Na području općine, javne službe iz oblasti obrazovanja se mogu podijeliti na:
• predškolsko obrazovanje;
• osnovno obrazovanje;
• srednje obrazovanje.

Visokoškolske institucije, đački i studenstski domovi, kao i institucije koje se bave obrazovanjem odraslih lica ne postoje na teritoriji općine Odžak.

Predškolsko obrazovanje


Na teritoriji općine Odžak postoji dječiji vrtić "Paola Cerueto" Odžak koji je lociran u gradskom naselju. Predškolska ustanova je započela sa radom 1999. godine (na osnovu odluke Općinskog vijeća Odžak) i od tada ostvaruje cjelodnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja. Kapacitet vrtića je 65 - 70 djece, što ne zadovoljava trenutne potrebe. Ukupna neto korisna površina vrtića iznosi 300 m2.

Osnovno obrazovanje


Osnovne škole su, pored sportskih objekata, najbrojniji i najrasprostranjeniji objekti javnih službi na području općine Odžak. Na ovom prostoru egzistira 10 osnovnih škola (centralna osnovna škola i područna odjeljenja) od kojih je jedna devetogodišnja i 9 petogodišnjih područnih osnovnih škola.

Jedina centralna osnovna škola je Osnovna škola Vladimira Nazora i smještena je u Odžaku. Nastava u ovoj školi se odvija na dvije lokacije. Na lokaciji kod gradskog parka se izvodi razredna (od 1. do 5. razreda), a u centralnom objektu predmetna nastava (od 6. do 9. razreda). Centralnu školu od šestog do devetog razreda pohađaju djeca tog uzrasta sa teritorije cijele općine Odžak.

U sastavu ove škole je i 8 područnih škola izvan gradskog naselja u kojima se nastava izvodi od 1. do 5. razreda, a to su: Donji Svilaj (u stvari škola je u Gornjem Svilaju), Gornja Dubica, Novi Grad, Novo Selo, Posavska Mahala, Potočani, Prud, Vojskova (Donja Dubica) i Vrbovac. U svim područnim školama nastava se odvija u kombinovanim odjeljenjima.

Odnos centralnih škola i područnih odjeljenja, inače, ukazuje na međusobne veze naseljenih mjesta u prostoru (gravitaciona područja centara). Ukupna neto korisna površina sa kojom raspolažu centralna škola i područna odjeljenja je 7585 m2.

Odnos neto površine objekata osnovnih škola (zatvoreni prostor) i broja učenika je, generalno, u okviru zahtjevanih normativa.

Srednje obrazovanje


Na teritoriji općine Odžak u gradskom naselju egzistira Srednja škola Pere Zečevića.

Srednja (mješovita) škola organizirala je nastavu po programima opće gimnazije, tehničkih i srodnih škola (poljoprivreda i prerada hrane; elektrotehnika; tekstilstvo i kožarstvo; ekonomija, pravo, administracija i trgovina; zdravstvo), kao i stručnih/strukovnih škola (strojarstvo i obrada metala; elektrotehnika; ekonomija, pravo, administracija i trgovina; i ostale djelatnosti).

Srednja škola posjeduje sportsku dvoranu u okviru svoje parcele, te školsku biblioteku.

Sport


Pod sportskim objektima podrazumijevaju se zatvoreni sportski tereni (sportske sale i dvorane), otvoreni sportski tereni (u nadležnosti sportskih društava), otvoreni sportski tereni (rekreativni), tereni za zimske sportove, bazeni (otvoreni i zatvoreni) i ostali sportski objekti.

Općina Odžak ima veoma razvijenu sportsku infrastrukturu, prvenstveno u gradskom naselju, gdje postoji sportsko - rekreativni centar. Gradski sportsko - rekreativni centar čini nogometni stadion s pomoćnim terenom i sportski tereni za mali nogomet (rukomet), košarku i odbojku. Na susjednim parcelama se nalaze sportska dvorana i otvoreni olimpijski bazen.

U ruralnom području općine postoje nogometna igrališta u naseljenim mjestima Donja Dubica, Gornja Dubica, Gornji Svilaj (2), Novo Selo, Posavska Mahala, Potočani, Prud i Vrbovac.

Fiskulturne sale se nalaze u Gornjem Svilaju, Novom Gradu i Odžaku.

Od sportskih objekata na području općine najrasprostranjeniji su otvoreni sportski tereni (pretežno univerzalne površine) koji su većinom locirani uz škole i društvene domove. Ovi uređeni tereni se pored gradskog naselja nalaze u naseljenim mjestima Ada, Donja Dubica (4), Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad (2), Novo Selo, Posavska Mahala, Potočani, Prud (2) i Vrbovac (2).

Od specifičnih sportskih objekata u ruralnom području treba istaknuti teniske terene u Donjoj Dubici (Vojskova) i Vrbovcu.
Ukupna površina sportskih objekata na području općine iznosi 98400 m2, što je daleko iznad normativa za sportske objekte.

NVO

Na prostoru općine Odžak, postoji mnogo registriranih nevladinih organizacija, ali ih je mali broj aktivnih.

Najaktivnija su ona udruženja koja se bave zaštitom interesa poljoprivrednika, poslodavaca, branitelja, udruženja osoba s posebnim potrebama, kulturno - umjetnička društva i udruženja koje djeluju na području zaštite okoliša.

Većina ovih organizacija nema registriranih zaposlenih, nego se njihov rad zasniva na volonterizmu.


Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480