Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023. godini

Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023. godini

Na temelju Odluke Općinskog vijeća o dodjeli stipendija za akademsku 2022./2023. godinu (Službeni glasnik Općine Odžak, broj 1/23) i Odluke Općinske načelnice, broj 01-02-45/23 od 28. 2. 2023. godine Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023. godini raspisalo je Natječaj za dodjelu 11 studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM redovitim studentima visokoškolskih ustanova s prebivalištem u općini u akademskoj 2022./2023. godini. Stipendija će se dodjeljivati za tekuću akademsku godinu u 10 mjesečnih anuiteta.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti s prebivalištem u općini Odžak koji studiraju na visokoškolskim ustanovama i ispunjavaju opće i posebne uvjete određene ovim Natječajem.
Prioritet prilikom odabira kandidata imat će studenti s boljim prosjekom ocjena i slabijeg imovnog stanja prema utvrđenim kriterijima.

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
  2. Originalnu potvrdu o upisu godine kao redoviti student prvi put,
  3. Ovjerenu presliku svjedodžbe III. i IV. razreda srednje škole (samo studenti prve godine),
  4. Originalnu potvrdu s ocjenama o položenim ispitima i izvedenom prosječnom ocjenom,
  5. Ovjerenu kućnu listu,
  6. Ovjerenu ili originalnu potvrdu o primanjima za svakog punoljetnog člana domaćinstva ili ovjerenu i originalnu potvrdu o nezaposlenosti ili drugu adekvatnu potvrdu o imovnom stanju,
  7. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije korisnik neke druge stipendije u BiH ili inozemstvu (izjava se može preuzeti u šalter-sali),
  8. Dokaz o ispunjavanju nekog od posebnih uvjeta.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno na protokol Općine iii preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

Općina Odžak
Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2022./2023. godini
Trg Bosne i Hercegovine bb, 76290 Odžak
s naznakom: " Prijava na natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022./2023. godini - Ne otvarati"

Nepotpisane, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480