Sluzba za komunikacije

Služba za komunikacije

Image

Nermin Oručević, dipl. iur.

Načelnik Službe za komunikacije

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Služba za komunikacije obavlja upravne, stručne i druge poslove koje se odnose na:

  • izradu normativno-pravnih akata za potrebe općinske uprave,
  • pružanje pravne pomoći građanima,
  • poslove građanskih stanja,
  • ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa,
  • prijema zahtjeva,
  • prijema, evidentiranja, arhiviranja i otpremu pošte,
  • poslove vezane za registraciju birača,
  • stvaranje uvjeta za razvoj i osiguravanje lokalne potrebe stanovništva u oblasti obrazovanja i odgoja, kulture i sporta,

  • osiguranje suradnje sa drugim organima drugih općina, županija/kantona i šire,
  • koordinaciju rada sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za općinu,
  • ostvarivanje suradnje sa udrugama,
  • ostvarivanje informiranosti građana i javnosti o svim pitanjima od značaja na njihov život i rad,
  • uređivanje web stranica općinske uprave,
  • suradnju sa medijskim kućama,
  • organizaciju press konferencija,
  • izradu studijsko - analitičkih i informaciono - dokumentacionih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi sa informiranjem i propagandom,
  • primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama,
  • administrativno - tehničke poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
  Image

  GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

  VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

  VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

   

  Trg Bosne i Hercegovine,

  76290 Odžak

  Telefonska centrala:
  031 761 016, 031 761 027
  063 776 729, 063 390 531
  Fax: 031 711 100

  Matični ured:
  031 761 480