Dom zdravlja

Image

Dom zdravlja Odžak

Adresa: Titova bb, Odžak 76290
 
Telefon: 031 762 552

Na području općine Odžak postoji primarni nivo zdravstvene zaštite koji obavlja Javna ustanova Dom zdravlja Odžak i dio sekundarne zdravstvene zaštite.

Sekundarna zdravstvena zaštita se sprovodi preko dva dislocirana odjela Županijske bolnice Orašje koji se nalaze u okviru kompleksa zdravstvenog centra u Odžaku. Riječ je o hemodijalizi i stacionaru (polivalentni odjel).

Ukupan broj bolničkih kreveta na odjelu hemodijalize je 90, a na odjelu stacionara 16. Više od 90 pacijenata s područja općine Odžak i susjednih općina se liječi na odjelu za hemodijalizu (opremljen s 25 hemodijaliznih aparata).

Djelatnost Doma zdravlja obuhvata opću medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i djece, zdravstvenu zaštita nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja, higijensko-epidemiološku djelatnost, hitnu medicinsku pomoć, stacionar za privremeni smještaj bolesnika, laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike, pojedine specijalističke djelatnosti, fizikalnu terapiju, mentalnu rehabilitaciju, kiruršku djelatnost-poliklinički dio i apoteku.

Svoju djelatnost Dom zdravlja obavlja u 5 ordinacija:

  • ordinacija za predškolsku djecu,
  • ordinacija za školsku djecu i mladež,
  • ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena
  • dvije ordinacije za opću zdravstvenu zaštitu.
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480