Održana 14. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 14. redovita sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održalo je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice svoju 14. redovitu sjednicu. Sjednicu je, uz 23 prisutna vijećnika, vodio Dragan Martinović, zamjenik predsjedatelja Općinskog vijeća, a prusutvovala je i općinska načelnica Nada Ćulap s načelnicima općinskih Službi, te predstavnici javnih poduzeća i ustanova.

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim i usvojen, sljedeći dnevni red:


1.    Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Općine Odžak za 2022. godinu,
2.    Prijedlog Odluke o sudužništvu za kreditno zaduženje leasing JP Komunalac d.o.o. Odžak,
3.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izboru ravnatelja JU Centar za socijalni rad Odžak,
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izboru ravnatelja JU Centar za kulturu Odžak,
5.    Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz komunalne naknade za 2021. godinu,
6.    Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2022. godinu za održavanje komunalne infrastrukture,
7.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora JP Komunalac d.o.o. Odžak,
8.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak,
9.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o visini uplata participacije boravka djece u dječjem vrtiću Paole Cerueto JU Odžak,
10.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene u 2022. godini,
11.    Prijedlog Odluke o renti,
12.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina,
13.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina - Kadema Šaldić,
14.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Memoranduma o suradnji s Fondacijom Mozaik,
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalni rad Odžak za 2021. godinu,
16.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana JU Centar za socijalni rad Odžak za 2022. godinu,
17.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak za pedagošku 2021./2022. godinu,
18.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak za pedagošku 2022./2023. godinu,
19.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti mjesnoj zajednici Gornja Dubica,
20.    Informacija - Dokument okvirnog Proračuna Općine Odžak za period 2023. - 2025. godina,
21.    Vijećnička pitanja - aktualni sat.


Svi prijedlozi usvojeni su većinom glasova prisutnih vijećnika.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480