Održana 18. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 18. redovita sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održalo je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice svoju 18. redovitu sjednicu. Sjednicu je, uz 20 prisutnih vijećnika, vodio Zlatko Mujkanović, predsjedatelj Općinskog vijeća, a prusutvovala je i općinska načelnica Nada Ćulap s načelnicima općinskih Službi, te predstavnici javnih poduzeća i ustanova.

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim većinom glasova prisutnih vijećnika i usvojen, sljedeći dnevni red:


 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog  vijeća Odžak za 2022. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice i općinskih službi za 2022.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana rada Općine Odžak za 2023. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 01.01. do 31.03.2023. godine,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve za period 01.01.2023.-31.03.2023. godine,
 9. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja financijskih sredstava iz Proračuna Općine Odžak za namjene iz oblasti društvenih djelatnosti,
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana održavanje lokalnih cesta (LC) i nerazvrstanih cestana području općine Odžak u 2023. godini,
 11. Prijedlog Odluke o naknadi predsjednicima mjesnih zajednica,
 12. Prijedlog Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Odžak,
 13. Prijedlog Odluke o suglasnosti na prodaju nekretnine putem postupka javne licitacije,
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Odžak za 2022. godinu,
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada i Financijskog plana  J.U. „Centar za socijalni rad“ Odžak za 2023. godinu,
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Doma zdravlja Odžak za 2022. godinu,
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana i programa rada sa financijskim planom Doma zdravlja Odžak za 2023. godinu,
 18. Zaključak o podnesenoj inicijativi o donošenju odluke o radnom vremenu i radnim/neradnim danima objekata u oblasti ugostiteljstva, trgovine, obrtičkih i drugih srodnih djelatnosti nedjeljom kao i zakonom propisanih i donesenih neradnih dana na nivou F BiH od strane vijećnika stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata Odžak.
 19. Vijećnička pitanja - aktuelni sat.

Svi prijedlozi usvojeni su većinom glasova, osim Zaključka o podnesenoj inicijativi o donošenju odluke o radnom vremenu i radnim/neradnim danima objekata u oblasti ugostiteljstva, trgovine, obrtičkih i drugih srodnih djelatnosti nedjeljom kao i zakonom propisanih i donesenih neradnih dana na nivou F BiH od strane vijećnika stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata Odžak, koji je nakon glasovanja odbijen jer nije dobio potrebnu većinu.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480