Održana 17. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 17. redovita sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održalo je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice svoju 17. redovitu sjednicu. Sjednicu je, uz 22 prisutna vijećnika, otvorio Dragan Martinović, zamjenik predsjedatelja Općinskog vijeća, a prisustvovala je i općinska načelnica Nada Ćulap sa suradnicama.

Nakon utvrđivanja kvoruma za sjednicu je predložen a zatim i usvojen sljedeći dnevni red:

  1. Izbor Predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak,
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Općine Odžak za 2023 .godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Operativnog Proračunskog/Budžetskog kalendara Općine Odžak za 2024. godinu i dokumenta Okvirnog Proračuna/Budžeta za 2024. - 2026. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka etažiranja stambene zgrade izgrađene na k.č. 518/3 k.o. Odžak,
  6. Prijedlog Odluke o visini zakupnine stanova izgrađenih u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP),
  7. Vijećnička pitanja - aktualni sat.

Za novog predsjedatelja Općinskog vijeća većinom glasova izabran je Zlatko Mujkanović, vijećnik SDA u Općinskom vijeću, koji je nakon toga preuzeo vođenje sjednice.

Većinom vijećničkih glasova usvojen je Proračun Općine Odžak za 2023. godinu koji iznosi 7.586.747,00 KM, a zatim i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu.

I ostale predložene Odluke usvojene su većinom glasova.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480