Dodatne upute za Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta

Dodatne upute za Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta

Zbog mnogobrojnih upita od strane zainteresiranih građana povodom objavljenog Javnog poziva broj: 01-02-978/23 od 22. 3. 2023. godine dajemo dodatno POJAŠNJENJE bodovanja posjedovanja poljoprivredne mehanizacije - točka 5. NAČIN BODOVANJA, podtočka 7.

U pogledu posjedovanja poljoprivredne mehanizacije ponuditelja NAPOMINJEMO da će se bodovanje vršiti pukim zbrajanjem ukupne snage sve poljoprivredne mehanizacije u KW  koju ponuditelj posjeduje i na tako dobiveni zbroj će se dodjeljivati bodovi sukladno točki 5. podtočki  7. Javnog poziva.


PRIMJER 1:

Ponuditelj posjeduje 2 traktora i to:

-    1 traktor snage 40 KW
-    1 traktor snage 55 KW

Ukupna snaga oba traktora/ukupne mehanizacije je 95 KW te će po tom osnovu ponuditelj dobiti 2 boda (ne boduje se svaki traktor posebno nego ukupan zbroj njihove snage u KW).PRIMJER 2:

Ponuditelj posjeduje 2 traktora i 1 kombajn i to:

-    1 traktor snage 40 KW
-    1 traktor snage 55 KW
-    1 kombajn snage 105 KW

Ukupna snaga 2 traktora i 1 kombajna/ukupne mehanizacije je 200 KW te će po tom osnovu ponuditelj dobiti 4 boda (ne boduje se svaki stroj posebno nego ukupan zbroj njihove snage u KW).


Sve dodatne informacije vezane za objavljeni Javni poziv možete dobiti na broj telefona 031 761 027.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480