Potpisan Ugovor o financiranju projekta u okviru Programa prekogranične suradnje između RH i BiH

Potpisan Ugovor o financiranju projekta u okviru Programa prekogranične suradnje između RH i BiH

U Uredu načelnice danas je potpisan Ugovor o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, Grada Đakova kao vodećeg partnera i Općine Odžak i Javnog poduzeća Komunalac kao partnera u zajedničkom projektu u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Naime, nakon provedenog Javnog poziva, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Šime Erlić je, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, donio Odluku o odabiru projekata kojima se odobrava financiranje ukupno 70 projekata u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Među njima je i projekt Zajedno za budućnost Grada Đakova, Općine Odžak i Javnog poduzeća Komunalac d.o.o. Odžak.

Ugovor su potpisali direktor Poduzetničkog centra Đakovo d.o.o. Ivan Šetka, ispred Grada Đakova, općinska načelnica Nada Ćulap, ispred Općine Odžak i direktor Komunalca Ivan Šokčević, ispred Javnog poduzeća Komunalac.

Ukupna vrijednost Ugovora je 39 367,23 eura, od kojih Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske osigurava 22.907,00 eura, a ostatak sufinanciraju partneri.

Ovim projektom planirana je sanacija i poboljšanje energetske učinkovitosti upravne zgrade Javnog poduzeća Komunalac d.o.o.

Potpisivanju Ugovora nazočili su i Petar Bago, suradnik u Poduzetničkom centru Đakovo d.o.o., te Ana Ćulap i Ivan Grgić iz Službe za nabavu Općine.

Cilj Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti kao i pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je osmišljen kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu - Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu razvoja lokalne zajednice.

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480