Potpisan Ugovor izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2021. godinu

Potpisan Ugovor  izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2021. godinu

Općinska načelnica Nada Ćulap prisustvovala je danas u Maloj sali Općine potpisivanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2021. godinu između Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i odabranog ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke.

Nakon okončanja postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama u BiH, te isteka roka za upućivanje eventualnih žalbi na sam postupak i odabir najpovoljnijeg ponuđača, Ugovor je dodijeljen poduzeću Roading d. o. o. iz Gračanice.

Ugovor o izvođenju radova potpisali su: Anes Osmanović, ministar prometa, veza i zaštite okoliša u Vladi ŽP i Sabit Korić, direktor poduzeća Roading d. o. o. Gračanica.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480