Javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem

Javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem

Na temelju članka 12. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup objekta Centar za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 7 /23), Općinska načelnica objavljuje Javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem putem javnog nadmetanja - pribavljanjem pisanih ponuda.

Predmet Javnog oglasa je dodjela u zakup objekta Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem, izgrađenim na zemljištu označenom kao:
k.č. broj 1724/1, zv. Lug, površine poslovna zgrada u privredi 410 m2, iz posjedovnog lista broj 1150 za k.o. Odžak, posjednika DS: OPĆINA ODŽAK s dijelom 1/1,
putem javnog nadmetanja - pribavljanjem pisanih ponuda.

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 2,62 KM/m2.

Predmetno zemljište daje se u zakup na period od 5 (pet) godina počevši od dana zaključivanja ugovora o zakupu s izabranim ponuditeljem, s mogućnošću produljenja ugovor

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480