Dječji vrtić: Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Dječji vrtić: Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paole Cerueto raspisalo je Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, do 31. 8. 2024. godine

1. Odgojitelj/ica, na puno radno vrijeme   - 1 izvršitelj,

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:
-    da ima visoku stručnu spremu zvanje prof. predšolskog odgoja ili prvostupnik/bachelor predškolskog odgoja (240 ECTS bodova),
-    da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci,
-    položen stručni ispit.

Uz prijavu na Javni natječaj svi kandidati su dužni priložiti :
-    kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
-    uvjerenje o prebivalištu,
-    Izjavu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje od suda bit će po službenoj dužnosti zatraženo za odabranog kandidata),
-    diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati koji su studij završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji diplome),
-    dokaz o radnom iskustvu,
-    liječničko uvjerenje (koje kandidati dostavljaju po obavljenom izboru).

Sva dokumentacija mora biti u originalnom izvorniku ili u ovjerenom presliku koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja. Kandidati koji budu imali urednu prijavu bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za provedbu natječajne procedure kojeg imenuje Upravno vijeće dječjeg vrtića. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure kandidatima neće biti vraćene.
       
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti preporučene pošte s naznakom „Ne otvarati - prijava na Javni natječaj za prijem djelatnika - odgojitelj/ica, na određeno vrijeme“  na adresu:


Dječji vrtić Paole Cerueto JU Odžak
Ulica 102. odžačke brigade HVO, 76290 Odžak

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480