Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu udrugama građana

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu udrugama građana

Na temelju članka 38. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 2/09), članka 23.stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 4/23) i članka 8. Odluke o načinu raspoređivanja financijskih sredstava iz Proračuna Općine Odžak za namjene iz oblasti društvenih djelatnosti, broj: O1-01-428/23 od 19. 5. 2023. godine, općinska načelnica objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu udrugama građana.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava iz Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu s pozicije 614324 tekući transferi udrugama građana u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.

Svaka udruga građana može aplicirati sa samo jednim projektnim prijedlogom/programskom aktivnosti na ovaj Javni poziv.

Maksimalan iznos sredstava koji se može potraživati po ovom javnom pozivu je 2.000,00 KM.

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu:
Općina Odžak,Trg Bosne i Hercegovine bb, 76290 Odžak, s naznakom "Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu udrugama građana".

Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Općine Odžak.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog poziva i pripadajući prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim poveznicama:


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480