Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za programe održivosti u 2021. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za programe održivosti u 2021. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je I. Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2021. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 3 400 000 KM, raspoređenih na tri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom.

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, zaključno sa 17. 3. 2021. godine.

Javni poziv i prijavne obrasce možete preuzeti ovdje.


Ispis   E-mail