Poziv poljoprivrednicima za podnošenje zahtjeva i kompletiranje dokumentacije za ostvarenje federalnih novčanih potpora

Poziv poljoprivrednicima za podnošenje zahtjeva i kompletiranje dokumentacije za ostvarenje federalnih novčanih potpora

S obzirom na to da se žetva strnih žitarica privela kraju, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske poziva poljoprivredne proizvođače koji su u sustavu federalnih novčanih potpora i to: proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž), proizvodnja stočnih žita (stočni ječam, kukuruz zob i tritikale), te proizvodnja krmnog bilja na oranicama (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice, djetelinsko travne smjese i djetelina) da podnesu zahtjev i kompletiraju dokumentaciju za navedene proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske – odnosno Sektor poljoprivrede. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:1. Dokaz o kupljenom sjemenu:

a) za fizičke osobe: otpremnica na ime klijenta i fiskalni račun,

b) za pravne osobe i obrte: fakturu s fiskalnim računom za kupovinu od druge pravne osobe ili faktura za kupovinu od drugih obrta.


2. Dokaz o prodaji:

a) za fizičke osobe: otkupni blok otkupljivača za prodani proizvod,

b) pravne osobe i obrti: fakturu i fiskalni račun.

Otkupni blok (potvrda) treba sadržavati: ime i adresu prodavača, poslovno ime i sjedište otkupljivača, PDV/porezni broj, vrstu, količinu – broj komada, cijenu proizvoda i datum izdavanja (izdaje se za fizičke osobe).3. Dokaz da je klijent izmirio obveze u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. prethodne godine kod:

a) nadležne Porezne uprave Federacije BiH za što dostavlja dokaz da nema dospjelih a neizmirenih obveza za navedeno razdoblje ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga (odnosi se na: pravne osobe, obrte i fizičke osobe),

b) Uprave za neizravno oporezivanje BiH za što dostavlja dokaz da nema dospjelih a neizmirenih obveza za navedeno razdoblje ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga (odnosi se na: pravne osobe, obrte i fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a).


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480