Obavijest o anketi Godišnje istraživanje farmi (GIF)

Obavijest o anketi Godišnje istraživanje farmi (GIF)

Federalni zavod za statistiku obavještava da će, na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 63/03 i 9/09) i u skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, na prostoru naše općine u periodu 1. 12. do 15. 12. 2022. godine provesti anketu Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF).

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima.
GIF-om 2022. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Federalni zavod za statistiku zamoljava za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480