Obavijest za studente Medicinskog fakulteta

Obavijest za studente Medicinskog fakulteta

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Žipanije Posavske obavještava sve studente Medicinskog fakilteta da, u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 1/06, 7/08, 2/19), pravo na stipendiju može ostvariti svaka osoba koja:

- je redoviti student medicinskog fakulteta, u zemlji ili inozemstvu,
- ima prebivalište na području Županije Posavske,
- se pismeno obveže na radni angažman (upošljavanje) u zdravstvenoj ustanovi Županije Posavske nakon završetka studija, najmanje za dužinu stipendiranog razdoblja,
- ne koristi stipendiju po drugom osnovu financiranu iz sredstava Županije Posavske, odnosno općina u njezinom sastavu.


Zahtjev za stipendiranje podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, Jug 1. bb. 76 270 Orašje do 1. 12. tekuće godine.

Uz zahtjev za stipendiranje se prilaže dokumentacija iz članka 7. Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 031 711 991.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480