Obavijest o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak"

Obavijest o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak"

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se u periodu od 1. 10. - 22. 10. 2021. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), na prostoru naše općine provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka u okviru projekta ,,Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br.63/03 i 9/09).

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju punu povjerljivost podataka.

Federalni zavod za statistiku zamoljava za punu suradnju tijekom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu i napominje da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ako nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480