Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Sukladno Odluci o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – Ambrosia artemisiifolia L. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/11), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske obavještava svu javnost o obveznom uklanjanju ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada…), šuma i lovišta, građevinskog zemljišta, subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima, subjekti koji upravljaju i održavaju parkovima, grobljima i drugim zelenim javnim površinama, kao i subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i ceste dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) predstavlja vrlo opasan korov koji je prisutan u našim krajevima i osim što je veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji, ambrozija je i najagresivniji izvor alergena, te postaje sve veći zdravstveni problem za stanovništvo.
Ovo je vrijeme kada korov ambrozija dominira na našim poljima, najbolje raste na sunčanom, nedovoljno obrađenom zemljištu, gdje nema konkurenciju ostalih korova, a najviše štete čini na okopavinama kukuruzu, soji, suncokretu, krumpiru i u povrtnim kulturama. U našem okruženju, zavisno od klimatskih uvjeta, niče sredinom travnja, dok cvatnja započinje sredinom srpnja i traje sve do prvih mrazeva.
Tijekom vegetacijske sezone potrebno je u više navrata vršiti uklanjanje ambrozije sa svojih površina uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova sljedećim mjerama:


agrotehničkim – pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene odnosno nezasijane poljoprivredne površine,
mehaničkim – međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom višekratnom košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka i
kemijskim – uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu Bosni i Hercegovini za suzbijanje ambrozije a sukladno uputi za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske apelira na svu javnost da tijekom vegetacijske sezone, u više navrata, a posebno u periodu od kraja lipnja (prije cvjetanja), pa sve do listopada provode mjere suzbijanja i uništavanja ambrozije.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480