Prijava početka proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih potpora

Prijava početka proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih potpora

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Župabije Posavske Obavještava poljoprivredni proizvođače da izvrše prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 za ostvarenje federalnih novčanih potpora za 2021. godinu temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17., 34/17.-ispr., 55/17., 56/18 i 24/20) i to:

za biljnu proizvodnju:

– proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž) od 1. 1. do 15. 5. tekuće godine,
– proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale, od 1. 1. do 15. 5. tekuće godine,
– proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice), od 1. 1. do 31. 5. za silažni kukuruz a do 15. 5. za stočni grašak,  
– proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) uljana repica do 15. 5., suncokret i soja do 31. 5.,
– proizvodnja povrća (rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla,luk, salata i mladi krumpir) od 1. 1. do 31. 5. a za mladi krumpir do 1. 5. tekuće godine,
– proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica) od 1. 1. do 1. 6. tekuće godine,
– proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta,lavanda, ružmarin,smilje i lovor od 1. 1. do 15. 6. tekuće godine,
– proizvodnja duhana u listu (Virginia i Berley I. – IV. klasa), od 1. 1. do 15. 6. tekuće godine,

za proizvodnju sjemena:

– proizvodnja sjemena strnih žitarica – pšenica, ječam, raž, zob, tritikale od 1. 1. do 15. 5. tekuće godine, a za heljdu do 1. 6. tekuće godine,
– proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta od 1. 1. do 1. 6. tekuće godine,
– proizvodnja sjemenskog krumpira (osnovno sjeme i certificirano sjeme) od 1. 1. do 30. 6. tekuće godine,
– proizvodnja deklariranog sadnog materijala iz grupa krošnjastog, jagodastog voća i sadnica vinove loze od 1. 1. do 30. 6. tekuće godine i

za animalnu proizvodnju:

– proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, za IV. kvartal prethodne godine i prva tri kvartala tekuće godine od 1. 1.do 10. 4. tekuće godine,
– proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi, kontinuirano tijekom godine i to u roku od pet dana od dana useljenja posljednjeg grla u turnus prijava početka tova i prijava završetka tova najkasnije 20 dana prije završetka tova,
– uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice) od 1. 1. do 15. 8. tekuće godine,
– uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) od 1. 1. do 15. 5. tekuće godine,
– proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja, kontinuirano tijekom godine i to pet dana nakon useljenja posljednjeg praseta u turnus prijava početka tova i najkasnije deset dana prije završetka tova,
– uzgoj rasplodnih krmača od 1. 1. do 31. 5. tekuće godine,
– uzgoj 18-to tjednih pilenki, kontinuirano tijekom godine i to 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
– uzgoj matičnog jata (pilenki teške i lake roditeljske linije)  5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
– košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica od 1. 1. do 15. 5. tekuće godine.
– uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja (bosansko – brdski konj, domaći magarac i pas tornjak) od 1. 1. do 1. 6. tekće godine.

Prijava početka proizvodnje obavlja se u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske /Sektor poljoprivrede/ svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 031 714 364.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480