Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske donijelo Odluku o dodjeli stipendija

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske donijelo Odluku o dodjeli stipendija

Na temelju članka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 35/05), a u svezi točke II. Odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj:14/20), Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske donijelo je Odluku o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu. Ukupno je dodijeljeno 25 stipendija i to dvije za učenike generacije, prema uspjehu 11 stipendija i prema socijalnom statusu 12 stipendija.


Ispis   E-mail