Povjerenstvo za prikupljanje ponuda objavljuje Preliminarnu rang listu ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta

Povjerenstvo za prikupljanje ponuda objavljuje Preliminarnu rang listu ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 13. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak, broj: 01-01-300/22 od 22. 12. 2022. godine, Povjerenstvo za prikupljanje ponuda objavljuje Preliminarnu rang listu ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak.

Od ukupnog broja pristiglih ponuda 6 ponuda je ocijenjeno kao nepotpuno zbog čega ih Povjerenstvo za prikupljanje ponuda nije uzelo u daljnje razmatranje.

Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u svoju ponudu svakim radnim danom u vremenskom periodu od 13:00 sati do 15:00 sati u uredu broj 13 koji se nalazi na drugom katu u zgradi Općine Odžak uz obveznu najavu telefonskim pozivom putem centrale Općine Odžak, telefon broj: 031 761 016 ili 031 761 027 - Povjerenstvo za prikupljanje ponuda.

Svi ponuditelji imaju pravo podnošenja pismenog prigovora na Preliminarnu rang listu Općinskoj načelnici.

Ponuditelji su dužni dostaviti prigovore na protokol Općine Odžak zaključno sa 3. 5. 2023. godine  do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Prigovori se podnose predajom na protokol Općine Odžak ili preporučeno putem pošte na adresu:

Općina Odžak – Općinska načelnica
Trg BiH
76 290 Odžak

Svi ponuditelji čije su ponude ocijenjene kao najpovoljnije dužni su dati izjavu da ostaju kod dane ponude ili izjavu o odustanku u roku od 8 dana od dana objave Preliminarne rang liste na oglasnim pločama.

Ponuditelji koji odustanu od ponude za koju su ocijenjeni kao najpovoljniji gube pravo na povrat depozita, u skladu sa odredbama Javnog poziva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak, broj: 01-02-978/23 od 22. 3. 2023. godine.


Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480