Upozorenje građanima i preporuke za poduzimanje preventivnih i drugih mjera

Upozorenje građanima i preporuke za poduzimanje preventivnih i drugih mjera

Općinska Služba civilne zaštite i civilnih poslova  vrši pripreme za održavanje 3. sjednice Općinskog stožera civilne zaštite koja će se održati 12. 4. 2023. godine.

Za očekivati je da će Stožer usvojiti određene zaključke koji će ići u dva smjera:


1. Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od šumskih i drugih požara u požarnoj sezoni

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojava i posljedica koje mogu biti izazvane požarom na području općine, proizlazi potreba da nadležni organi, odnosno subjekti - nosioci zaštite od požara, blagovremeno planiraju, organiziraju i provode propisane preventivne mjere zaštite od požara.

Gore navedeno se posebno odnosi na pravna i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici šuma, kao i Organi uprave koji su nadležni za šume i šumsko zemljište da poduzmu odgovarajuće opće mjere zaštite od požara, u skladu s člankom 27. stav 1. točke 5. i 6. Zakona, kao i druge mjere zaštite od požara koje su utvrđene važećim propisima iz oblasti šumarstva, kao i donesenim Planovima zaštite šuma od požara.


 

2. Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom, s ciljem prevencije opasnosti od štetnog djelovanja voda
-    Izvršiti preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju pojave poplava i podzemnih voda,
-    Pratiti i promatrati stanje od vodozaštitnih objekata i terena, a za potencijalno opasna područja organizirati akcije čišćenja riječnih korita, odvodnih kanala, uređenje obale itd.,
-    Unaprijediti suradnju civilne zaštite s gospodarskim društvima i pravnim osobama koja upravljaju vodnim objektima, radi redovnog i izvanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informiranja građana,
-    Izvršiti preglede i procjenu upotrebljivosti raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme (čamci, cisterne za vodu, pumpe i dr.) za spašavanje na vodi i pod vodom,
-    I druge zaključke koje usvoji Stožer.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480