Temeljem članka 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj (broj 8/08 od 4. 12. 2008. godine), članka 10. Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (broj 80101- 35/12 od 15. 5. 2012. godine) i Odluke 80 101-137/17 Upravno vijeće dječjeg vrtića raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ
za upis djece u dječji vrtić za pedagošku 2017./2018. godinu

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi da se prijave na Javni natječaj radi upisa djece u Redoviti 10-satni program za djecu starosne dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu.     

Cijena usluga vrtića za primarni cjelodnevni program djece vrtićke dobi je 140 KM.  Pri upisu djece u vrtić, roditelji/skrbnici su dužni dostaviti sljedeće:

- ispunjen zahtjev za upis - preuzima se u vrtiću,
- izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list djeteta), original ili ovjerenu kopiju, ne stariji od šest mjeseci,
- liječnočko uvjerenje od obiteljskog liječnika o sistematskom pregledu djeteta,
- ostale obrazce roditelj/skrbnik preuzima u vrtiću i donosi ih čitko ispunjene i potpisane.

Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od petnaest dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči dječjeg vrtića, oglasnoj ploči općine Odžak, kao i u javnim medijima grada Odžaka- Radio Postaja Odžak i Radio Preporod.

Potrebni obrazci za upis djeteta u vrtić moći će se preuzeti u dječjem vrtiću počevši od dana objave Javnog natječaja 28. 6. 2017. godine svakim radnim danom od 12:00 do 15:00 sati.

Postupak upisa djece u program vrtića provodi Povjerenstvo za prijem djece u vrtić. Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis u vrtić objaviti rezultate o upisu, to jest sačiniti listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj. Povjerenstvo ima pravo provjere svih činjenica navedenih u Zahtjevu za upis djeteta u vrtić ,kao i dokumentacije u prilogu.

Ukoliko se svi prijavljeni kandidati ne mogu primiti u vrtić primjenjivati će se kriteriji iz članka 6. Pravilnika o prijemu djece u dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Lista s rezultatima upisa djece u vrtić bit će objavljena na oglasnoj ploči dječjeg vrtića najkasnije do 21. 7. 2017. godine.

Tijekom godine ne objavljuje se novi Javni natječaj za upis djece u vrtić već se djeca primaju prema potrebama roditelja/skrbnika a do popunjavanja kapaciteta ustanove.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporučene pošte s naznakom „NE OTVARATI“-Prijava na Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić „Paola Cerueto“ JU Odžak u pedagošku 2017./2018. godinu na adresu:

Dječji vrtić “Paola Cerueto“                                                                                                                   
Javna ustanova Odžak                                                                                                                
Titova bb, 76 290 Odžak

Nepotpune ili nepravovremeno dostavljene prijave ne ulaze u postupak upisa.

   

                                                                                                                         Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća:

                                 Marija  Jazvić

             

Preuzmi u PDF obliku

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.