Up

2016.

Javna nabava u 2016. godini

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne reprezentacije u 2016. godini
Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga eksterne reprezentacije u 2016. godini
Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga eksterne reprezentacije za prigodno obilježavanje 8. marta
Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga eksterne reprezentacije_22032016
Obrazac za cijenu ponude_22032016
Osnovni elementi realizacije zakljucenih ugovora za postupak javne nabavke i okvirnih sporazuma
Poziv za dostavu ponude - Usluge smještaja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu
Poziv za dostavu ponude za pružanje usluga stručnog usavršavanja
Osnovni elementi realizacije zakljucenih ugovora za postupak javne nabavke i okvirnih sporazuma /17. 6. 2016./
Osnovni elementi relizacije zaključenih ugovora za postupak javne nabave /09092016/
Osnovni elementi zaključenih ugovora za postupak javne nabavke (13. 12. 2016.)
 
 
Powered by Phoca Download