Općinski načelnik Jakov Ivanković, u Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu, potpisao je ugovor vrijedan 10.000 KM u svrhu sufinanciranja projekta Rekonstrukcije i revitalizacije zgrade Male vijećnice u Odžaku. Sredstva će biti iskorištena u V fazi  nastavka radova na vijećnici.

Povijesna građevina zgrada općine  Mala vijećnica u Odžaku, nalazi se u samom centru grada Odžaka u neposrednoj blizini Županijskog suda, policijske stanice, sadašnje zgrade općine i drugih administrativnih građevina. Općina Odžak se nalazi u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i sa sjevera je omeđena rijekom Savom a na istoku rijekom Bosnom. Na zapadnoj strani su obronci gore Vučjak, a na južnoj strani bosansko -posavska ravnica.

U povijesnim zapisima , uspostavljanjem Austrougarske vlasti 1878. god. u Bosni i Hercegovini nastaje period intenzivne gradnje, čime nova uprava zadovoljava potrebe vlasti i potrebe stanovništva. Maursko doba u Španjolskoj  (VII-X vijek) postaje izvor ideja i inspiracija austrougarskim arhitektima, koji su djelovali na prostorima Bosne i Hercegovine. Najznačajnije građevine pseudomaurskog izraza kod nas su: Zgrada Vijećnice u Sarajevu, Vijećnica u Brčkom, Gimnazija u Mostaru.

U istom elektičkom-pseudomaurskom izrazu izgrađena je i administrativna zgrada u Odžaku, Mala vijećnica. Ona predstavlja primjer arhitekture istoricizma iz razdoblja prijelaza iz 19. u 20. stoljeće na našim prostorima. Sa izgradnjom Male vijećnice završilo se 1903. godine, za grad Odžak ona je predstavljala gradsku kuću koja je odgovarala zahtjevima uprave i administracije, toga vremena a i vremena do rata u Bosni i Hercegovini 1992. god.

Objekt je zapaljen početkom 1996. god. i ostali su samo zidovi koji su bili u ruševnom stanju. Nosiva konstrukcija je pretrpjela teška oštećenja a krovna i međukatna konstrukcija su u potpunosti uništene. Jedan od vanjskih zidova (sjeverna strana) se potpuno urušio uslijed vremenskih nepogoda. Tijekom 1998.i 1999. god. izvršeno je ponovno zidanje sjevernog fasadnog zida, a u isto vrijeme urađen je horizontalni AB serklaž na ostalim fasadnim zidovima radi njihovog osiguranja.

Investitor tih radova je bila Općina Odžak i već se tada počelo raditi na očuvanju ovog objekta. Dana 07.siječnja 2003. god. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je primilo peticiju od strane općine Odžak za proglašenje zgrade općine Male vijećnice nacionalnim spomenikom. Na sjednici održanoj od 01 do 07. srpnja 2003. god. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je donijelo Odluku kojom se Mala Vijećnica u Odžaku proglašava nacionalnim spomenikom.

Nakon toga se pristupilo izradi projektne dokumentacije vodeći se činjenicom da je objekt proglašen nacionalnim spomenikom, a na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu spomenika uspostavljenom na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Sl. Novine FBiH br. 2/02 i 27/02).

Aktivnosti vezane za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta započele su 2008. godine i traju do današnjeg dana. Dinamika radova ovisila je od financijskih sredstava a koja su bila osiguravana iz različitih izvora (Federalnog ministarstva kulture i sporta, Turističke zajednice Županije Posavske, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Fondacije za održivi razvoj -OdRaz i vlastitih sredstava -budžet općine).

U radove rekonstrukcije temelja, ojačanje nosivih zidova, zidanje pregradnih zidova, izradi međukatnih konstrukcija, pokrivanja objekta, ugrađivanje vanjske stolarije, polaganje instalacija, izrada stubišta i ostalo uloženo je do sada oko 680.000 KM.

Objektu konstruiranom u davno prošlom vremenu dat je smisao postojanja u sadašnjosti, stoga se adaptacija unutarnjeg prostora prvenstveno odnosi na promjenu sadržaja, tako da bi umjesto isključivo administrativnog sadržaja prizemlje dobilo i kulturni sadržaj. Na taj će način sadržaj objekta i njegova funkcija biti u znatnoj mjeri obogaćeni a vanjski izgled će sačuvati autentičnost. U prizemlju je predviđena sala za Općinsko vijeće, stalna muzejska postavka i etnografska zbirka. Na katu je predviđen radni prostor općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća dok je podrumski prostor (suteren) predviđen za arhivu.

U prethodnoj, trećoj fazi urađeno je uređenje podruma, sanitarni čvor i  arhiva, bez dekorativnog uređenja zidova i grijanja. Također je urađena lijeva strana prizemlja, sala vijećnice, sa kasetiranom tavanicom, parketom, krečenjem zidova, bez dekorativnih elemenata i grijanja. Urađena je kompletna ograda na stubištu sa rukohvatom,te  stolarija u podrumu i prizemlju.

U ovoj fazi predviđeni radovi se privode kraju, uređenje  desne strane prizemlja, odnosno, prostorije  stalne muzejske postavke , etnografske zbirke i bifea-čajne kuhinje. Postavljeni su  parketi , spušteni strop, izravnani zidovi s krečenjem, postavljana je keramika u prostoriji čajne kuhinje,  te elektroinstalacije. Izvođenje radova na grijanju suterena i prizemlja su pri kraju. Vrijednost radova ove faze je  oko 70.000 KM.