Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održalo je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice svoju 21. redovitu sjednicu. Sjednicu je, uz 22 prisutna vijećnika, vodio Zlatko Mujkanović, predsjedatelj Općinskog vijeća, a prisustvovala je i općinska načelnica Nada Ćulap s načelnicima Službi, općinska pravobraniteljica Marinka Pranjić, ravnateljica Osnovne škole Nada Bačić, predstavnica Srednje škole Nermina Čeliković, te predstavnici Urbis Centra iz Banja Luke.

Sjednica je započela s radom u 10 sati utvrđivanjem kvoruma i usvajanjem zapisnika s prošle sjednice, te usvajanjem dnevnog reda. Na dnevnom redu današnje sjednice našle su se sljedeće točke:


 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023. godine,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve za period 1. 1. 2023. - 30. 6. 2023. godine,
 3. Prijedlog Odluke o oslobađanju komunalne naknade za 2023. godinu, obveznika „Zeko-Promet“ d.o.o. Odžak, zbog požara velikih razmjera,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 210/15 k.o. Odžak,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 2437/8 k.o. Novo Selo,
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č. 2193/3 k.o. Novo Selo,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č. 1042/1 k.o. Novi Grad,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ishođenje potrebnih dozvola Mjesnoj zajednici Trnjak,
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kupoprodaji MZ Novo Selo,
 10. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje kosilice u vlasništvu Općine Odžak,
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nacrta izmjene regulacijskog plana u ulici Brodska, općina Odžak,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak na kraju školske 2022./2023. godine,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  Srednje škole Pere Zečevića Odžak, na kraju školske 2022./2023. godine,
 14. Vijećnička pitanja - aktualni sat.

Svi predloženi akti na današnjoj sjednici usvojeni su jednoglasno ili većinom vijećničkih glasova.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480