Održana 4. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 4. redovita sjednica Općinskog vijeća

Pod predsjedanjem Nasihe Torić, predsjedateljice Općinskog vijeća, danas je u Velikoj sali Gradske vijećnice održana 4. redovita sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovao 21 vijećnik, općinska načelnica Nada Ćulap, ravnatelj JP Komunalac Ivan Šokčević, predsjednica Nadzornog odbora JP Komunalac Ana Ćulap, ovlašteni knjigovođa za JP Komunalac Damir Gavrić, te predstavnice nadležne službe Općine.

Za sjednicu je predložen a zatim i usvojen sljedeći dnevni red:


1. Vijećnička pitanja-aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2020. godinu i Izvješća o radu i  poslovanju za 2020. godinu JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za mjerno mjesto – paušal, cijene opskrbe vodom i cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda/kanalizacije za vodovode s područja općine Odžak.


Sve predložene odluke usvojene su većinom glasova prisutnih vijećnika.

Ispis