Održana II. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana II. redovita sjednica Općinskog vijeća

U Velikoj sali Gradske vijećnice danas je održana II. redovita sjednica Općinskog vijeća, kojom je predsjedavala Nasiha Torić, predsjedateljica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo 22 vijećnika, te općinska načelnica Nada Ćulap i načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Nihada Bećirbašić.

Za sjednicu je predložen,  a zatim i usvojen, sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja - aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Općine Odžak za 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2021. godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Odžak za 2020. godinu,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća Odžak za 2021. godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak,
7. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište vode za piće „Potočani - Jošava“, općina Odžak,
8. Prijedlog Odluke o prestanku korištenja privremene deponije smeća u Odžaku
9. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću Odžak,
10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korištenje pokretnine,
11. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava posjeda i prava vlasništva
12. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava posjeda.

Sve predložene odluke usvojene su većinom glasova.

Ispis