Odluka o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave

Odluka o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave
Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog natječaja za izradu prijedloga grba i zastave Općine Odžak broj 01-01-136/19 od 8. 11. 2019. godine, Općinski načelnik je 20. 1. 2020. godine objavio Javni natječaj za izradu prijedloga grba i zastave Općine Odžak.

Rješenjem Općinskog načelnika broj 01-02-1/20 od 2. 1. 2020. godine o imenovano je Povjerenstvo za provođenje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžaku u čijem sastavu su bili Ilija Ilić, Franjo Pirkl, Kenan Sejdić, Aziz Dubrić i Marko Barišić.

Na sastanku održanom 6. 3. 2020. godine Povjerenstvo za provođenje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžak izvršilo je otvaranje i ocjenu dostavljenih prijava, te je nakon provedenog postupka utvrdilo da su na javni poziv blagovremeno pristigle tri pravovaljane prijave.

Kao najbolji prijedlog idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžak ocijenjen je rad autora pod šifrom "ŽAP".

Povjerenstvo je iskoristilo pravo da u suradnji s autorom, u cilju prihvaćanja rada, napravi određene minimalne dorade na prijedlozima, te ih u tom obliku ponudi na razmatranje i usvajanje.

Povjerenstvo je na sastanku održanom 2. 9. 2020. godine izvršilo otvaranje i ocjenu naknadno dostavljene dokumentacije gore navedenog autora, te jednoglasno donijelo zaključak da je kandidat izvršio doradu koja je tražena, te da su time ispunjene pretpostavke za donošenje odluke o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave Općine Odžak.

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 18. 9. 2020. godine donijelo Odluku o izboru najboljeg idejnog rješenja grba i zastave kojom se za najbolje idejno rješenje grba i zastave Općine Odžak  bira rad autora pod šifrom "ŽAP", s tim da se opis obilježja - ljiljan - dopuni riječima: "originalnog oblika, uvećan i zlatne boje", i istom pripada pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 500,00 KM.

Pravo na drugu novčanu nagradu u neto iznosu od 300,00 KM pripada autoru idejnog rješenja pod šifrom "16101997".

Pravo na treću novčanu nagradu u neto  iznosu od 100,00 KM pripada autoru idejnog rješenja pod šifrom "Penny Lane moje malo".
Image

Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480