Održana je 18.redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak

Danas 03.02.2020.godine (ponedjeljak) održana je 18.redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak, sjednicu je vodila novizabrana predsjednica Općinskog vijeća, Nasiha Torić, pored predsjednice sjednici je prisustvovalo 19.Općinskih vijećnika od ukupno 25. koliko broji Općinsko vijeće.

Na sjednici je prisustvovao i načelnik Općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, zastupnik u Skupštini ŽP Ilija Ilić,te predstavnik lokalne radio postaje Odžak.

Na samom početku sjednice usvojen je Dnevni red sa jednom uvrštenom točkom aktualni sat, nakon toga prešlo se na  razmatranje točaka Dnevnog reda. Prva točka Dnevnog reda na današnjoj sjednici Općinskog vijeća je Odluka o dodjeli općinskih priznanja koja  nije dobila potrebnu većinu i nije ni usvojena.

Usvojena je  Odluka o davanju suglasnosti na Program obilježavanja Dana općine Odžak za 2020.godinu, kao i  Odluka o proglašenju neradnog dana u općini Odžak sa većinom  glasova Vijećnika u Općinskom vijeću.

Pod točkom aktualni sat je postavljeno pitanje od strane vijećnika Jure Udovčića, a vezano za numeriranje kuća, odgovor je usmeno dala načelnica Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina, Jasminka Kovačević.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480