Obavijest o anketi Godišnje istraživanje farmi 2023.

Obavijest o anketi Godišnje istraživanje farmi 2023.

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2023. (GIF).

Anketa Godišnje istraživanje farmi 2023 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 1. prosinca do 15. prosinca 2023. godine.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava izvršit će akreditirani anketari, a prikupljat će podatke o poljoprivrednoj, odnosno biljnoj i stočnoj proizvodnji.

Podaci dobiveni u ovoj anketi  usporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu s preporukama i regulativama EU.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu s odredbama članaka 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH (Sl. novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe.

Federalni zavod za statistiku unaprijed se zahvaljuje za vašu suradnju i razumijevanje.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480