Obavijest o javnoj raspravi na Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019. - 2039.

Obavijest o javnoj raspravi na Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019. - 2039.

Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja izvješćuje zainteresiranu javnost, pučanstvo, pravne i fizičke osobe, javna tijela uprave, javna poduzeća, javne ustanove i sve ostale subjekte, da će se dana 25. 1. 2022. godine (utorak) održati javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019. – 2039. godina.

Javna rasprava održat će se u Centru za kulturu u Odžaku s početkom u 11 sati.   

Nacrt plana je Zaključkom Skupštine Županije Posavske, upućen u javnu raspravu i javni uvid. Grafika i tekstualni dio Nacrta plana se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske, www.zupanijaposavska.ba.  

Javnu uvid službeno je počeo 5. 1. 2022. godine i trajat će do 6. 4. 2022. godine, svakog radnog dana od 9 sati  do 15 sati na sljedećim lokacijama:

a) u općini Orašje, mjesto izlaganja Šalter sala općinske uprave Orašje,
b) u općini Odžak, mjesto izlaganja Centar za kulturu i  
c) u općini Domaljevac -Šamac, mjesto izlaganja Šalter sala općinske uprave Domaljevac -Šamac

Na lokaciji izloženog grafičkog i tekstualnog dijela Nacrta Plana, u sve tri općine Županije Posavske, dostupna je Knjiga sa numeriranim stranicama, u koju se mogu upisati očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Plana.

Poziva se zainteresirana javnost da sudjeluje u javnoj raspravi, kako bi svojim prijedlozima doprinijeli donošenju što kvalitetnijeg Prostornog plana Županije Posavske.

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480