Održana obuka na temu prevencije i borbe protiv korupcije

Održana obuka na temu prevencije i borbe protiv korupcije

Dvodnevna obuka na temu prevencije i borbe protiv korupcije u okviru druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2) za uposlenike Općine održana je 22. i 23. 6. 2022. godine u Velikoj sali Gradske vijećnice.

Druga faza MEG projekta (MEG 2, 2021. - 2025.) koju financiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Republike Češke, te podržava Delegacija Europske unije u BiH, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), za opći cilj ima doprinos daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini kao i uvođenju efikasnijih i efektivnijih javnih usluga za građane i građanke.

U skladu s tim, jedna od značajnih aktivnosti se odnosi na podršku uravnoteženom sustavu zaštite integriteta u svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave.

U okviru ovog općeg cilja značajnu aktivnost predstavlja jačanje individualne i organizacijske otpornosti na povrede integriteta i korupciju svake pojedine partnerske JLS.

Obuku je držala MEG konzultantica za pitanja iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije Nataša Predojević.

Ispis