Ponovljeni javni oglasi o prodaji osnovnih sredstava putem javnog nadmetanja

Ponovljeni javni oglasi o prodaji osnovnih sredstava putem javnog nadmetanja

Na temelju članka 38. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) i članka 3. Odluke o prodaji osnovnih sredstava, broj: 01-01-113/24 od 27. 3. 2024. godine, Općinska načelnica objavljuje dva Ponovljena javna oglasa o prodaji osnovnih sredstava putem javnog nadmetanja - putem pisanih ponuda.

Predmet prvog Ponovljenog javnog oglasa je peć na tečno gorivo (neispravna) i spremnik za lož ulje zapremine 4.000 litara (tri komada). Predmet drugog Ponovljenog javnog oglasa je plinski kotao (rakijski, zapremina 100 litara), plinski kazan (bakreni, zapremina 120 litara) i ostala pripadajuća oprema.

Javne oglase i prijavne obrasce možete preuzeti na sljedećim poveznicama:



Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480