Objavljen Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

Objavljen Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je objavilo Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

Javni natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba. Prijave na Javni natječaj, zajedno s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koja se nalazi na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizacijski ili financijski povezane s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke te mora biti u mogućnosti obavljati svoje dužnosti na politički nepristran način.

Predsjednik biračkog odbora rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. On osigurava integritet procesa glasanja, održava mir i red na biračkom mjestu i njegovoj okolini, određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora, popunjava sve potrebne obrasce, osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta, rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača, pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasovanja, te evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.

Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.

Tekst Javnog natječaja i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici:


Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

 

 

 

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480