Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak

Javni poziv  za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak

Na temelju članka 25. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 2/09), Odluke o općinskim priznanjima (Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 1/03) i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o općinskim priznanjima (Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 1/05), Općinsko vijeće Odžak objavljuje:


Javni poziv

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak
  

U povodu 8. velječe/februara., Dana Općine Odžak, pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijedloge za dodjelu priznanja Općine Odžak i to:

•    Povelja

•    Spomen zahvalnica

•    Zahvalnica

•    Počasni građanin


Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća, Općinska načelnica, političke stranke, institucije, udruženja građana, mjesni odbori i druge pravne osobe koje imaju sjedište na području općine Odžak.

Općinska priznanja mogu se dodijeliti: pojedincima, poduzećima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za:

-    istaknut doprinos u Domovinskom ratu za obranu općine Odžak,

-    istaknut doprinos, uložen rad i sredstva u obnovi i izgradnji općine,

-    uloženo znanje, zalaganje i rad koji doprinosi ugledu općine,

-    moralne vrijednosti koje služe za primjer rada, suradnje, vjerske i nacionalne tolerancije i demokracije.

Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Odžak podnose se u pisanom obliku sa detaljnim obrazloženjem, sukladno navedenim kriterijima,

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Odžak.

Prijedlozi se podnose neposredno putem općinske šalter-sale ili poštom na adresu:

Općina Odžak - Općinsko vijeće
Povjerenstvo za općinska priznanja
Trg broj 3
76290 Odžak

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480