Dječji vrtić Paole Cerueto: Javni natječaj za prijem stručnog djelatnika-odgojitelja pripravnika

Dječji vrtić Paole Cerueto: Javni natječaj za prijem stručnog djelatnika-odgojitelja pripravnika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paole Cerueto raspisuje Javni natječaj za prijem stručnog djelatnika-odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme (obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine).

1. Odgojitelj/ica - pripravnik, na puno radno vrijeme - jedan izvršitelj.

Uvjeti:
- da ima visoku stručnu spremu zvanje profesor predškolskog odgoja ili prvostupnik/bachelor predškolskog odgoja (240 ECTS bodova),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporučene poste s naznakom ,,Ne otvarati - prijava na Javni natjecaj za prijem djelatnika odgojitelja pripravnika na odredeno vrijeme" na adresu :

Dječji vrtić ,,Paola Cerueto" JU Odžak

Ulica 102. odzačke brigade HVO,

76 290 Odžak


 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480