Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP

Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP

Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29. 4. 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec travanj 2020. godine

 

 

Ispis