Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica: Objavljena Preliminarna rang lista

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica: Objavljena Preliminarna rang lista

Na mrežnim stranicama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Županiju Posavsku, za općine Odžak i Orašje, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.

Za općinu Domaljevac-Šamac nije bilo aplikanata koji ispunjavaju opće kriterije.

JAVNI POZIV FMROI 2019 - PRELIMINARNA RANG LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU
STAMBENIH OBJEKATA – OPĆINA ODŽAK

Ispis