Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica: Objavljena Preliminarna rang lista

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica: Objavljena Preliminarna rang lista

Na mrežnim stranicama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Županiju Posavsku, za općine Odžak i Orašje, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.

Za općinu Domaljevac-Šamac nije bilo aplikanata koji ispunjavaju opće kriterije.

JAVNI POZIV FMROI 2019 - PRELIMINARNA RANG LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU
STAMBENIH OBJEKATA – OPĆINA ODŽAK


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480