Predstavljeni Javni pozivi Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Predstavljeni Javni pozivi Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Općinski načelnik Jakov Ivanković i načelnica Službe za gospodarstvo i LER Radinka Dujak prisustvovali su predstavljanju objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Vlade Županije Posavske zainteresiranim zainteresiranim poslodavcima i obrtnicima odžačke općine.

Dragutin Živković, ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja u Vladi Županije Posavske, prezentirao je i detaljno obrazložio pet Javnih poziva za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, koje je Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavilo 1. rujna 2020. godine, a na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu.


Prvi javni poziv odnosi se na dodjelu nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima. Ukupna subvencija po novoosnovanom obrtu je 1.600,00 KM pojedinačno.

Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim poduzećima. Podnositeljima prijave koji zadovolje uvjete bit će doznačena sredstva u pojedinačnom iznosu maksimalno 3.200,00 KM.

Treći javni poziv odnosi se na sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba koji su na službi evidencije za upošljavanje Županije Posavske, a tiče se upošljavanja neuposlenih osoba s prvim stupnjem Bolonje tj. do 180 ECTS bodova i 240 tj. s petogodišnjim studijem. Radi se o sufinanciranju na bazi jedne ili dvije godine. Sklapa se ugovor o sufinanciranju gdje je poslodavac dužan navedenu osobu uposliti u periodu od 2 godine, a sredstva koja sufinanciramo su na bazi prve godine 9.000,00 KM za visoku, i za višu 7.200,00 KM. Ako se ide u sufinanciranje na bazi 2 godine to su 25% veća sredstva tj. 12.000,00 KM za visoku spremu, i za višu 9.600,00 KM. Značajna je to mjera za poticanje zapošljavanja mladih ljudi koji su na Zavodu, ili onih osoba s iskustvom koje su na Zavodu više od 4 mjeseca.

Četvrti program je dodjela nepovratnih financijskih sredstava poduzećima, obrtima i zadrugama namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, kredite za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing.

Peti javni poziv nosi najznačajnija sredstva u pogledu sufinanciranja prema poduzetnicima i obrtnicima, a to je nabavka osnovnih sredstava. Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za poduzeće i zadrugu je 25.000,00 KM,  minimalni iznos 2.500,00 KM,  maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za obrt je 10.000,00 KM a minimalni iznos  1.000,00 KM.
 

 

Ispis