Održan sastanak partnerske grupe za razvoj

Jučer ( utorak 26.02.) u prostorijama Male vijećnice, održan je sedmi sastanak Partnerske grupe za razvoj općine Odžak na kojemu su razmatrane točke dnevnog reda, Informacija o implementaciji projekata iz "Revidirane Strategije razvoja općine Odžak 2016.-2020. godine" u 2018. godini, Indikativni trogodišnji plan implementacije projekata iz "Revidirane Strategije razvoja općine Odžak" za period 2019.-2021. godine.

Detaljan plan implementacije projekata iz "Revidirane Strategije razvoja općine Odžak 2016.-2020. godine" u 2019. godini, nakon toga prisutnima se obratio općinski načelnik, Jakov Ivanković ujedno i predsjedatelj partnerstva. Izrazio je zadovoljstvo brojem implementiranih projekta u ekonomskom sektoru i sektoru zaštite okoliša, a napomenuo je da u narednom periodu veću pozornost treba posvetiti projektima iz sektora društvenog razvoja.

Koordinator Općinskog razvojnog tima Radinka Dujak, upoznala je prisutne da je u 2018. godini planirano ulaganje u 50 projekata u vrijednosti od 4.493.282 KM iz svih izvora financiranja. U 2018. godini su vođene aktivnosti na implementaciji 30 projekta u ukupnoj vrijednosti od 3.170.705 KM što je 70% od plana.

Iz ekonomskog sektora od planiranih 21 vođene su aktivnosti na imlementaciji 12 projekata, iz društenog sektora od planiranih 14 vođene su aktivnosti na implemenaciji 7 projekata i iz zaštite okoliša od planiranih 16, vođene su aktivnosti na 11 projekata.

Među važnijim projektima su navodnjavanje, podrška poljoprivrednim proizvođačima, uređenje putne i kanalske mreže, rekonstrukcija lokalnih i regionalnih putova, ulaganje u oblasti zdravstva i obrazovanja, obnova društvenih domova, izgradnja vodovoda (Vrbovac i Potočani), deminiranje, prevencija u zaštiti od elemntarnih nesreća i obnova stambenog fonda porušenog u ratu i poplavama.

Na jednom broju važnih projekata kao što su Izgradnja kanalizacijskog sustava u Novom Naselju u Odžaku, izrada Studije izvodljivosti za poslovne zone Svilaj 1, 2 i 3 i izgradnju Gradske tržnice, započete su aktivnosti u prošloj, a očekuje se implementacija u 2019. godini.

Sve sugestije i prijedlozi koji su izneseni na sastanku, uzet će se u obzir i uvrstit će se u materijale koji će biti prezentirani Općinskom vijeću.

 


Ispis   E-mail