Upozorenje građanima i preporuke za poduzimanje preventivnih i drugih mjera

Upozorenje građanima i preporuke za poduzimanje preventivnih i drugih mjera

Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine vrši pripreme za održavanje III. sjednice Stožera CZ općine Odžak koja je predviđana da se održi dana 5. 4. 2022. godine. Za očekivati je da će Stožer usvojiti određene zaključke koji će ići u dva smjera:

1.    Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od šumskih i drugih požara u požarnoj sezoni

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojava i posljedica koje mogu biti izazvane požarom na području općine, proizlazi potreba da nadležni organi, odnosno subjekti - nosioci zaštite od požara, blagovremeno planiraju, organiziraju i provode propisane preventivne mjere zaštite od požara.

Gore navedeno se posebno odnosi na pravna i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici šuma, kao i Organi uprave koji su nadležni za šume i šumsko zemljište da poduzmu odgovarajuće opće mjere zaštite od požara, u skladu s člankom 27. stav 1. točke 5. i 6. Zakona, kao i druge mjere zaštite od požara koje su utvrđene važećim propisima iz oblasti šumarstva, kao i donesenim Planovima zaštite šuma od požara.2.    Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom, s ciljem prevencije opasnosti od štetnog djelovanja voda

-    Izvršiti preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju pojave poplava i podzemnih voda,
-    Pratiti i promatrati stanje od vodozaštitnih objekata i terena, a za potencijalno opasna područja organizirati akcije čišćenja riječnih korita, odvodnih kanala, uređenje obale itd.,
-    Unaprijediti suradnju civilne zaštite s gospodarskim društvima i pravnim osobama koja upravljaju vodnim objektima, radi redovnog i izvanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informiranja građana,
-    Izvršiti preglede i procjenu upotrebljivosti  raspoloživih MTS i opreme (čamci, cisterne za vodu, pumpe i dr.) za spašavanje na vodi i pod vodom,
-    I druge zaključke koje usvoji Stožer.