Dom zdravlja

Image

Dom zdravlja Odžak

Adresa: Titova bb, Odžak 76290
 
Telefon: 031 762 552

Na području općine Odžak postoji primarni nivo zdravstvene zaštite koji obavlja Javna ustanova Dom zdravlja Odžak i dio sekundarne zdravstvene zaštite.

Sekundarna zdravstvena zaštita se sprovodi preko dva dislocirana odjela Županijske bolnice Orašje koji se nalaze u okviru kompleksa zdravstvenog centra u Odžaku. Riječ je o hemodijalizi i stacionaru (polivalentni odjel).

Ukupan broj bolničkih kreveta na odjelu hemodijalize je 90, a na odjelu stacionara 16. Više od 90 pacijenata s područja općine Odžak i susjednih općina se liječi na odjelu za hemodijalizu (opremljen s 25 hemodijaliznih aparata).

Djelatnost Doma zdravlja obuhvata opću medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i djece, zdravstvenu zaštita nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja, higijensko-epidemiološku djelatnost, hitnu medicinsku pomoć, stacionar za privremeni smještaj bolesnika, laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike, pojedine specijalističke djelatnosti, fizikalnu terapiju, mentalnu rehabilitaciju, kiruršku djelatnost-poliklinički dio i apoteku.

Svoju djelatnost Dom zdravlja obavlja u 5 ordinacija:

  • ordinacija za predškolsku djecu,
  • ordinacija za školsku djecu i mladež,
  • ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena
  • dvije ordinacije za opću zdravstvenu zaštitu.
Ispis