Prije no što pošaljete online zahtjev za izdavanje izvoda ili uvjerenja iz matičnih knjiga obavezno pročitajte 

Kratki vodič kroz uslugu e-matičar!

Izaberite traženi dokument
Podaci o osobi za koju se traži dokument
Osobni podaci
Podaci o roditeljima
Datum i mjesto rođenja
Podaci o podnositelju zahtjeva
Osobni podaci
Podaci o adresi za dostavu dokumenta
Podaci za kontakt
Privitak
Sigurnost