Strategija razvoja

Strategija razvoja općine Odžak za period 2022.  - 2027. godina

Općinsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj 10. 12. 2021. godine usvojilo Strategiju razvoja općine Odžak za period 2022. - 2027. godina.

Strategija razvoja Općine Odžak za period 2022. - 2027. godina ključni je strateško-planski dokument Općine Odžak koji treba poticati budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvaća društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu. Izrađena je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. S tim u vezi, u procesu izrade Strategije razvoja Općine Odžak poseban značaj i fokus je stavljen na dosljednu primjenu načela planiranja utvrđenih Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Proces izrade Strategije razvoja Općine Odžak koordinirao je Općinski razvojni tim, dok se kroz radna tijela i druge koordinacijske i participatorne mehanizme osiguravalo učešće ostalih institucija na razini općine, Županije Posavske, poslovne zajednice, nevladinog sektora te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.

Strategijom razvoja definirana je dugoročna vizija „Općina Odžak je prometno središte s razvijenim gospodarstvom i modernom infrastrukturom za kvalitetan život svih građana“. Ostvarenje razvojne vizije Općine Odžak realizirat će se kroz tri strateška cilja razrađena u 9 prioriteta i 22 mjere.

Definirani su sljedeći strateški ciljevi:

1. Kreiranje atraktivnog poslovnog ambijenta kroz održivi razvoj gospodarstva;

2. Modernizacija i digitalizacija društvene infrastrukture;

3. Izgradnja komunalne infrastrukture uz održivo upravljanje okolišem.

Uspješnoj realizaciji Strategije razvoja Općine Odžak doprinijet će implementacija 4 ključna strateška projekta te dodatnih 9 strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi.

U indikativnom financijskom okviru implementacije Strategije planirana su sredstva u iznosu od 40.569.334 KM (sredstva iz Proračuna općine i ostalih izvora).

Podrška u procesu izrade Strategije razvoja Općine Odžak za period 2022.-2027. godine osigurana je kroz „Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u Bosni i Hercegovini“, a u okviru potkomponente projekta  „Inicijativa za jačanje kapaciteta novoizabranih načelnika/gradonačelnika“. Projekt financira Švedska, a sufinancira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u suradnji s Općinom Odžak.

Dokumenti za preuzimanje:

This image for Image Layouts addon

Razvojni tim Općine Odžak

  031 761 016, lokal 232

  gospodarstvo@odzak.ba

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480