Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u suradnji s Općinom Odžak i Agencijom za vodno područje rijeke Save, poziva sve zainteresitane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Odžak i stanovnike pripadajućih mjesnih zajednica da uzmu učešće u

Javnoj raspravi

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekt koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se financira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred Agencije za vodno područje rijeke Save:

1. Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine

Poziv

Okolišna lista