Na temelju odredbi i kriterija iz "Javnog poziva za zasnivanje i proširenje proizvodnje soje" te u suradnji s Ministarstvom poljprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, izvršena je evaulacija pristiglih prijava fizičkih lica za dodjelu sjemena soje od strane projekta "Lokalni integrirani razvoj".

Projekt „Lokalni integrirani razvoj“ (LIR) je trogodišnja inicijativa (2016. - 2018.) koju primarno financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza općina i gradova. Projekt se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH.

U skladu s evaulacijom pristiglih prijava, odabrano je ukupno 138 korisnika s područja općina Odžak, Orašje i Domaljevac - Šamac, koji će biti podržani kroz dodjelu sjemena soje.  

Lista odabranih korisnika

Na temelju provedene evaulacije i ostvarenih rezultata, 62 podnositelja nisu zadovoljila neophodne kriterije iz Javnog poziva i/ili nisu ostvarili potreban vroj bodova,

Lista neuspješnih podnositelja prijava